page_banner

Дицијандиамид од електронска класа

  • Electronic Grade Dicyandiamide 99.8%

    Дицијандијамид со електронска оценка 99,8%

    Главна употреба: Како фармацевтска суровина, пестициди и интермедиерни производи за бои и индустрија за третман на вода.Во медицината, главно се користи во производството на лекови за третман на дијабетес и сулфа лекови.Може да се користи и за екстракција на производи од сол од гванидин, тиоуреа, стабилизатор на нитроцелулоза, забрзувач за вулканизација на гума, зацврстувач на челична површина, средство за фиксирање за печатење и боење, лепило, синтетички детергент, сложено ѓубриво и флокулант за обезбојување итн.